Ավ. Իսահակյանի անվան գրադարանում ֆիլմի դիտում և քննարկում