______________

 

 

Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն, Ինֆորմատիկա

Նազիկ Օհանջանյան