Բեմականացում. <<Կորցրած ժամանակը>>: II <<Որոտան>> դասարան