Բեմականացում. <<Կորցրած ժամանակը>>: II <<Տիգրիս>> դասարան