Բեմականացում. <<Ծիածանի թագավորությունը>>. II <<Բագրատունի>> դաս.