ԴՊՐՈՑԻ ՕՐՀՆԵՐԳԸ

 

                                    Մի անկյուն գեղեցիկ,  

                                    Նա կանչում է բոլորիս, 

                                    Որ լավ սովորենք ու կիրթ լինենք,

                                    Իմաստություն ձեռք բերենք:

                                            Մի անկյուն գեղեցիկ,

                                            Նա կանչում է բոլորիս, 

                                            Գիտության թևեր կտա նա մեզ   

                                            Ու կտանի դեպի վեր:

 

                                    «Տաթև՛», «Տաթև՛», «Տաթև՛»,

                                    Ազգային գողտրիկ դպրոց,

                                    Մենք քո գիրկը սրտաբաց,

                                    Միշտ ուրախ, զվարթ կգանք: 

 

                                    Բոլորին դու կընդունես, «Տաթև՛», սրտաբաց,

                                    Բոլորին դու կընդունես, «Տաթև՛», գրկաբաց: