Ընդունելության կարգը

Սովորողին <<Տաթև>> դպրոց  ընդունելու համար ծնողը պետք է ներկայացնի.

1) դիմում` ուղղված տնօրենին,

2) երեխայի հանրային ծառայության համարանիշի կամ դրանից օրենքով սահմանված կարգով հրաժարված լինելու մասին տեղեկանքի պատճենը,

3) 6 լուսանկար՝ 3x4 չափսի: