Մեր դպրոցը

Սա դպրոց է այն երեխաների համար, որոնց ծնողները խուսափում են տարատեսակ օտարամուտ փորձարկումներից կրթության ասպարեզում:

<<Տաթև>> դպրոցը պարտավորվում է.

.ապահովել բարեկարգ, խնամված, անվտանգ ուսումնական միջավայր,

.ցուցաբերել անհատական մոտեցում և հարգալից վերաբերմունք յուրաքանչյուր սովորողի անձի և իրավունքի նկատմամբ,

.խթանել երեխայի հետազոտական, ինքնուրույն որոնողական, ստեղծագործական ունակությունները և անհատական հետաքրքրությունները,

.ծնողների համար ստեղծել մանկավարժական և հոգեբանական խորհրդատվություն: