Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն

Հասմիկ Մանուչարյան